Diensten

Software ontwikkeling
Het ontwikkelen van eenvoudige tot complexe applicaties voor technische toepassingen. Dit met bijbehorende documentatie zoals specificaties, ontwerpmodellen en gebruikershandelingen. Dit op basis van Microsoft ontwikkelplatformen, VB.Net, C#, SQL-Server, T-SQL, ASP.Net, HTML/Razor.

Software onderhoud
Onderhoud of uitbreiding van bestaande systemen op basis van VBScript, VBA, VB6, MS-Access, ADODB en andere voorgaande platformen.

Samenwerkingverband met andere ondernemers
Samenwerking met één of meerdere kleine ondernemers, freelancers of ZZP’er om gezamelijk een multidisciplinair geheel te kunnen vormen. Dit om opdrachten te verwerven die normaal buiten het marktbereik vallen.

Refactoring
De analyseren van bestaande oudere systemen met het doel deze te vervangen door een oplossing op basis van huidige technologieën. Allereerst wordt een functioneel ontwerp opgesteld met de functies van het bestaande systeem, eventueel aangevuld met nieuwe wensen. Na goedkeuring kan de bouw van het nieuwe systeem beginnen, gevolgd door een testfase en het schrijven van een gebruikershandleiding. Bestaande machines en apparatuur kan geheel of gedeeltelijk gehandhaaft blijven, de software wordt vernieuwd.

Interfacing
Ontwikkeling van applicaties of modules voor het koppelen van data-apparatuur aan bijvoorbeeld een database-omgeving. Zoals het koppelen van een weegschaal voor het gecontroleerd afwegen van grondstoffen.

Front-End applicaties
Ontwikkeling van data-applicaties voor op de werkvloer. Dit voor het registreren of valideren van procesgegevens. Hierbij kan tevens gebruik gemaakt worden van randapparatuur zoals : barcodescanners, labelprinters, weegschalen, etc. Het werkstation kan een eenvoudige PC zijn maar ook industriële PC met touchscreen.

Monitoring applicaties
Ontwikkeling van Monitoring-applicaties voor het bewaken van de status van systemen op afstand. De actuele status kan duidelijk gemaakt worden met behulp van een groot informatiescherm en geluidssignalering. Eventuele storingen van externe systemen kunnen zo snel gemeld worden.

Copyright © 2024 by Apex Firmware